Vår kunskap - din trygghet!

Vi hjälper givetvis till med allt inom VVS, men till våra specialiteter kan räknas nyinstallation av kompletta vattenverk, där vi samarbetar med en ledande leverantör inom filterbranschen, vi har även ett nära samarbete med en ledande tillverkare av värmepumpar, där vi ombesörjer kompletta installationer för både villor och större fastigheter. Vi levererar och monterar även pelletsbrännare med förråd.

Vi hjälper Er även med pannbyte, kompletta badrum, nyinstallationer, service och underhållsarbeten.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, i tid eller otid, gammal som ny kund, se länken till vänster.

Företaget

Blomkvist Rör startades 1959 av Helmer Blomkvist på Överselö, som är den ena halvan av Selaön, med Stallarholmen som centralort. Upplysningsvis kan nämnas att Selaön är Europas största insjö-ö. Företaget drivs idag som ett aktiebolag med Staffan Blomkvist som den drivande kraften.

Vårt huvudsakliga arbetsområde är Strängnäs kommun, men vi har även åtaganden på andra orter runt om i Mälardalen. Även arbeten utomlands förekommer, exempelvis i Portugal och Sydkorea.